Godvik Sanitetsforening


Årsplan for 2024

Januar:

Søndag 21.01 kl. 1200: Sanking av fastelavnsris. Oppmøte i Drotningsvikveien 96. Medlemmer oppfordres til å stille. Send en mail post@godviksanitetsforening.no om du kommer. Ta med liten hagesaks hvis du har og drikke/mat til eget bruk.


Onsdag 24.01 kl. 1800: Pynting av fastelavnsris i Godvik barnehage. Evt. fortsettelse av pynting onsdag 31.01.

Dersom noen vil lage fastelavnsris på egenhånd og/eller pynte fastelavnsris hjemme så send en mail til post@godviksanitetsforening.no.


Februar: 

Søndag 04.02 kl. 1000 - 1500: Turlaget inviterer til «60 grader nord» i samarbeid med blant andre Mathopen Idrettsskole, Lions Bergen Vest, Røde Kors Laksevåg, Godvik Sjøspeidere, Olsvik Idrettslag og Godvik Sanitetsforening til 60 grader nord i Alvøskogen, registrering ved Kiwi i Hilleren (OBS, nytt sted). Send en mail til post@godviksanitetsforening.no om du kan stille som vakt/medhjelper.


Lørdag 10.02: Salg av fastelavnsris (Vestkanten, Rema Alvehaugen og Rema Drotningsvik). (Fastelavnssøndag er 11.02). Send en mail til post@godviksanitetsforening.no om du vil være med å selge.


Mandag 19.02 kl. 1900: Årsmøte i Godvik barnehage. Alle medlemmer inviteres. Hovedmedlemmer har stemmerett. Frist for innsendelse av saker er 28.01 (sendes til post@godviksanitetsforening.no). Bingo med vin som premie etterpå (50 kr/2 runder).     


Mars: 

Onsdag 20.03 kl. 1900: Påskebasar i Godvik barnehage.


April:

Lørdag 13.04: Fylkesårsmøte på Terminus. Styret stiller.

Onsdag 24.04 kl. 1100: Kløvertur i Gullaksdalen. Oppmøte med bommen i Alvøen idrettspark.

Søndag 27.04: Bingo for eldre på Frieda Fasmers minne. Send en mail til post@godviksanitetsforening.no om du vil stille som medhjelper.


Mai:

Onsdag 22.05 kl. 1100: Kløvertur i Gullaksdalen. Oppmøte med bommen i Alvøen idrettspark. Åpent for alle. Send en mail til marmette@online.no for påmelding.


Juni:

Lørdag 15.06: Temamøte «Trygghet for eldre» og afternoon tea i Godvik barnehage.

Onsdag 26.06 kl. 1100: Kløvertur i Gullaksdalen. Oppmøte med bommen i Alvøen idrettspark. Åpent for alle. Send en mail til marmette@online.no for påmelding.


Juli:

-

August:

-

September:

XX: Kom deg ut dagen / Mesternes mester.   

Lørdag 14.09: Blåtur for medlemmer,

Onsdag 25.09: Kløvertur kl. 1100 fra bommen i Alvøen idrettspark. Åpent for alle. Send en mail til marmette@online.no for påmelding. 

27.-29.09: Landsmøte i Tromsø (Delegater velges på årsmøtet)


Oktober:

Lørdag 12.10: Bingo og kaffe for beboerne på Frieda Fasmers minne.

Torsdag 17.10 fra kl. 1900: Strikkekveld. 


November:

Onsdag 06.11 kl. 1900: Julebasar. Åpent for alle. Ta gjerne med en gevinst. 

Søndag 24.11 kl. 1200: Binding av julekrans mm. i Godvik barnehage.


Desember:

Lørdag 07.12 kl. 1900: Julebord for medlemmer.