Godvik Sanitetsforening

Styret i Godvik sanitetsforening


Styreleder: Kristin Hope Kjellevold

Nestleder: Sissel Helen Bjelland

Kasserer: Gerd Skogen

Styremedlemmer:

Torunn Moland Olsson

Bjørg Madsen (går ut av styret etter årsmøtet 22.02.2021)

Cathrin Hopland

Anne Mette Tvedt