Godvik Sanitetsforening

Styret i Godvik sanitetsforening


Styreleder: Kristin Hope Kjellevold

Nestleder: Sissel Helen Bjelland

Styremedlemmer:

Gerd Skogen

Torunn Moland Olsson

Cathrin Hopland

Anne Mette Tvedt

Norunn Hovde


Valgkomité: 

Marit Herbst

Laila Bilsbak

Inger Alise Rongved