Godvik Sanitetsforening

Styret i Godvik sanitetsforening


Styreleder: Kristin Hope Kjellevold

Nestleder: Sissel Helen Bjelland

Kasserer: Gerd Skogen

Styremedlemmer:

Torunn Moland Olsson

Cathrin Hopland

Anne Mette Tvedt