Godvik Sanitetsforening

Årsprogram 2021


Oppdatering om eldretreff kommer. Februar

Regionsmøte i NKS Bergen: 

Mandag 18. Styremedlemmer i Godvik sanitetsforening deltar digitalt. 


Fastelavn:

Mandag 8. og tirsdag 9. Pynt av fastelavnsris i Godvik barnehage. UTGÅR PGA KORONASITUASJONEN. 

Fredag 12. og lørdag 13. Salg av fastelavnsris (Kiwi/Rema Alvehaugen (ubemannet) og Rema Drotningsvik (bemannet))

Søndag 14.02 Fastelavnssøndag


Massevaksinering – covid-19:

Mandag 12. Kurs for frivillige før deltagelse i massevaksinering i Bergen kommune. Godvik sanitetsforening stiller med 3 stykker i februar, og mulig en til i april.

Årsmøte: 

Mandag 22.02 kl. 1800. Digitalt møte via Teams. Link til møtet og sakspapirer blir sendt til de som melder seg på innen utgangen av 05.02.21 til post@godviksanitetsforening.no. Innkallelse er sendt til alle medlemmer i Godvik sanitetsforening pr. 31.12.2020. Kun hovedmedlemmer/ungdomsmedlemmer som har betalt medlemskontigenten for 2020 har stemmerett.  


NKS 125-årsjubileum: 

Fredag 26.02. Mer info kommer. 


Mars:

-

April: 

17. og 18. Fylkesårsmøte på Hotel Terminus. 2 fra styret i Godvik sanitetsforening stiller.


Mai: 

-

Juni: 

Søndag 6. Basar dersom mulig ift. covid-19.


Juli: 

-

August: 

-

September: 

24. - 26. Landsmøte i Tromsø. Lokalforeningene stiller med 1 representant hver.


27. sept. - 3. okt. Sanitetens uke. 


Oktober

Regionssamling Bergen (dato ikke klar enda)


November

Basar (dato ikke bestemt enda)

Adventsfest (dato ikke bestemt enda)


Desember

6. Godvik sanitetsforening 65 år (som selvstendig lokalforening).